Игри

Информация за страница Квалификации

   Квалификации може да означава различни неща в зависимост от конкретната ситуация, в която употребяваме това понятие. На първо място става дума за качества, необходими за притежание от страна на всеки, който се явява на интервю за работа. Добре известно е, че тогава не просто се набляга на това какво отговаряме на въпросите, но също така и на предоставените от нас документи, които всъщност представляват биография. Тя съдържа данни относно местата, на които сме се квалифицирали или  подготвяли, преди да кандидатстваме за свободната позиция. Докато на някои работни места невинаги се изисква висока квалификация, а просто посредствени знания и опит, то в други случаи нещата са коренно различни, в резултат на което мястото получава този, представил се най-добре измежду всички кандидати. Става дума най-вече за големите фирми, развиващи разнообразни по характер дейности и често пъти работещи с чуждестранни партньори от континенти като Европа, Азия и Америка – те няма как да наемат случайни служители.

    Квалификации можем да получим от много места, като най-често първата такава идва от завършването на средно образование в училище. Следваща по важност е записаната в университета специалност, която представлява нашият бакалавър и респективно получаването на висше образование. В наши дни обаче това често не е достатъчно, ето защо много от завършилите или записват втора специалност, или предпочитат варианта с магистратурите. Те траят най-много до четири семестъра и съществува опцията да ги запишем задочно, което не ни пречи едновременно с ученето да ходим на работа или да вършим други дейности. Но получаването на такъв вид дипломи е само една малка част от процеса на квалифициране, през който преминават всички кадри, в бъдеще станали служители на фирми или собственици на такива. Не по-малко важен е и трудовият стаж, като тук се има предвид не само продължителността му, но и заеманите през това време позиции. Според една от най-новите тенденции е добре да сме работили на много места, и то различна работа, защото по този начин придобиваме опит и познания в много сфери, вместо вариантът с прекарването на дълги години на само едно място, където може и да не напреднем на по-висока от първоначално заеманата позиция.

     Квалификации се изискват абсолютно навсякъде, дори и за такива масови професии като касиери в магазини и продавачи в закусвални, будки за вестници или други места. Разликите произтичат от изискванията, които имат работодателите към своите подчинени, като колкото по-малко са те, толкова е по-голяма вероятността да получаваме сравнително ниско възнаграждение. Съществува и обратният вариант – по-високите изисквания да ни гарантират отлична месечна заплата, а защо не и бонуси, които получаваме на два или повече месеца, а защо не и всяка седмица в зависимост от това как прецени ситуацията нашият работодател. Днес обаче съществува един голям проблем с наемането на служители, който се корени в изискванията на много работодатели едновременно те да са млади, но и с доста години стаж зад гърба си. Политиката се корени в това да не се харчат пари за обучение, а направо да се премине към започване на работата.

eXTReMe Tracker